ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายอบรมธรรมมะพัฒนาจิตแก่นักเรียนเพื่อยกระดับจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ
 
คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย"โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4 พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระและเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ศูนย์ชาวเขา ร่วมค่ายอบรมธรรมมะพัฒนาจิตแก่นักเรียนเพื่อยกระดับจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2560,10:30   อ่าน 201 ครั้ง