ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


อักษรย่อ                                               อ.ม.

สีประจำโรงเรียน                                      น้ำเงิน-แดง